tania.unipu.hr Mailing Liste

Dobrodošli!

Dolje je lista svih javnih mailing lista na tania.unipu.hr. Kliknite na naziv liste da biste dobili više informacija o listi, zatim da biste se pretplatili, odjavili, ili promjenili postavke vaše pretplate. Da biste posjetili stranicu sa općenitim informacijama o nereklamiranoj listi, otvorite URL sličan ovom, ali sa '/' i dodanim nazivom liste.

Administratori liste, možete posjetiti administratorska stranica za opći pregled da biste pronašli upravljačko sučelje za vašu listu.

Pošaljite pitanja i komentare na mailman@tania.unipu.hr.

   
Lista Opis
Crm-em [opis nije dostupan]
djelatnici [opis nije dostupan]
Estudent [opis nije dostupan]
fet-nastavnici [opis nije dostupan]
Gok [opis nije dostupan]
kit-nastavnici Mailing lista nastavnika studija Kultura i turizam
Kit-osoblje [opis nije dostupan]
Kroatisti [opis nije dostupan]
Maticnasluzba [opis nije dostupan]
Mtk [opis nije dostupan]
Mud1 [opis nije dostupan]
odsjekpovijest [opis nije dostupan]
oet-katedra-matstatinf [opis nije dostupan]
oet-praktikum [opis nije dostupan]
oikt-nastavnici Mailing lista nastavnika Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije
oikt-vanjski-suradnici [opis nije dostupan]
oikt-vijece [opis nije dostupan]
oitiks-nastavnici Mailing lista nastavnika Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturoloske studije
Oooz [opis nije dostupan]
Pk2011-lista [opis nije dostupan]
Psnk2012-lista [opis nije dostupan]
Pspk-interno [opis nije dostupan]
Pspk2013-lista Lista za polaznike PSPK 2013-2014.
Pspk2014-lista Lista za polaznike PSPK 2014./2015. godine
Pspk2015-lista Lista polaznika PSPK 2015./ 2016.
Pspk2016-lista Lista za polaznike PSPK 2016-2017
Pspk2017-lista Lista za polaznike PSPK 2017./2018. godine
Pspk2018-lista Lista za polaznike PSPK 2018./2019. godine
Pspk2019-lista Lista za polaznike PSPK 2019./2020. godine
sigurnost [opis nije dostupan]
studenti-svi [opis nije dostupan]
Suradnici [opis nije dostupan]
Sv-oooz [opis nije dostupan]
ZOM-nastavnici Znanost o moru - nastavnici

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered